Veľké Držkovce

Oznamy

COVID-19: Skríning Horné Držkovce LIVECAM

Odberné miesto v Horných Držkovciach testuje ľudí z obcí Veľké Držkovce, Ruskovce a Malá Hradná.
Zabezpečuje RadioNET servis o.z. a Verejnékamery.sk
(Dátový tok je zámerne slabší, aby nebolo možné rozoznať tváre v zmysle GDPR).

Zverejnené: 09.04.2021


JARNÝ ZBER ELEKTROODPADU

Zverejnené: 07.04.2021


COVID-19: Informačný leták o pripravovanom testovaní dňa 10.4.2021

Zverejnené: 07.04.2021


COVID-19: Informácia o účasti na 11. kole testovania z dňa 03. apríla 2021

Zverejnené: 06.04.2021


MŠ Veľké Držkovce: Informácie k otvoreniu MŠ od 7.4.2021 + tlačivá

https://drive.google.com/file/d/14cPgho3TcssAhb7Pj3AncRdkXFz2LHRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jA8VOUBSuOoxF1TWR4wzTTYvhCW6akfI/view?usp=sharing

Zverejnené: 31.03.2021


Návrh VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce

https://drive.google.com/file/d/1_XYD7ytuhr1lxAhloKnGPgLqb6-NNw_M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/19t4NZjf3PoBBJeaNaPTMKhM9Mzr1bW-M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


COVID-19: Veľkonočné desatoro od konzília odborníkov

Zverejnené: 29.03.2021


COVID-19: Oznam o pripravovanom testovaní dňa 3.4.2021

Zverejnené: 29.03.2021


COVID-19: informácia o účasti na 10.kole testovania z dňa 27.3.2021

Zverejnené: 29.03.2021


Oznámenie o uložení písomnosti na obecnom úrade- Jakub Tekula

https://drive.google.com/file/d/1dn6UXfp2PNUtzB9uSTCuvs-SeGetVEsY/view?usp=sharing

Zverejnené: 23.03.2021


COVID-19: Uznesenie vlády SR č.160 zo 17. marca 2021

https://drive.google.com/file/d/19adOomvV0xyym6MA9JeMt_zgqBtfjdi8/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.03.2021


Zápis detí do základnej školy v Bánovciach nad Bebravou, usmernenie

https://drive.google.com/file/d/1DlT7prWTfUNUFcWgXLEu6mnKQ8nJ0Q2g/view?usp=sharing

Zverejnené: 15.03.2021


COVID-19: Vyhláška RÚVZ TN platná od 8.3.2021 - Ustanovenie pre šk. zariadenia v okresoch TN, NMnV, Bánovce n/B.

https://drive.google.com/file/d/1Z_qBeionLctmqxUfawaWS92JTtaAz_Z9/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.03.2021


COVID-19: Otvorený list ministrovi zdravotníctva p.Krajčímu od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou

https://drive.google.com/file/d/1Q_IFDj86eg1HGEsAZnEjPS9fsy5IX_RJ/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.03.2021


COVID-19: Uznesenie Vlády SR č.123/2021 z 28.2.2021 s účinnosťou od 3.3.2021

https://drive.google.com/file/d/1joIcgaswF9A-AmHyRq2OfDtrR-XRHjrT/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.03.2021


COVID-19: UPOZORNENIE na dodržiavanie opatrení

https://drive.google.com/file/d/14TG7aJe3rBcJVv4w4vEEnXGdGOqhgWyl/view?usp=sharing

Zverejnené: 25.02.2021


Odpady - ZMENA TERMÍNOV odvozu separovaného odpadu v r. 2021: PET - plasty, sklo, papier

https://drive.google.com/file/d/1MN70GSclhJJdAhmSa-TNa5ZnpO-erEIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIsp3jbtMPY7NloNNMVE5B4ombzdBmlW/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.02.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


COVID-19: Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje a) organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom, b) organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

§ 2

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje: a) obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, b) obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

§ 3 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v.r. regionálna hygienička

Zverejnené: 10.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020