Veľké Držkovce

Oznamy

Covid 19 - Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 1.10.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-prevadzky-a-hromadne-podujatia-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia od 1. 10. 2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-prevadzky-a-hromadne-podujatia-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Opatrenia ÚVZ SR - príchod na SR cez hranice od 1.10.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-hranice-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Vyhlásenie núdzového stavu v SR od 1.10.2020 na 45 dní

https://velkedrzkovce.sk/upload/uznesenie-vlady-587-2020-nudzovy-stav-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

https://velkedrzkovce.sk/upload/oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu.pdf

Zverejnené: 29.09.2020


Zber elektroodpadu

https://velkedrzkovce.sk/upload/zber-elektroodpadu-oznam.pdf

Zverejnené: 29.09.2020


Covid 19, opatrenia RUVZ Trenčín, platné od 20.9.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/ruvz-2020-04555-002-krh.pdf

Zverejnené: 23.09.2020


VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov o navrátení užívacích práv k nim, Lesy SR, š. p. Trenčín

https://velkedrzkovce.sk/upload/vyzva-lesy-nepoziadali-o-navratenie-uziv-prav-9-2020.pdf
https://velkedrzkovce.sk/upload/vyzva-lesy-poziadali-nedoplnili-9-2020.pdf

Zverejnené: 23.09.2020


Oznámenie o uložení písomnosti na obecnom úrade

https://velkedrzkovce.sk/upload/oznamenie-o-ukozeni-zasielky-tekula.pdf

Zverejnené: 17.09.2020


Evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy na hrobové miesta - cintorín v Čuklasovciach

https://velkedrzkovce.sk/upload/najomne-zmluvy-na-hrobove-miesta-cuklasovce.pdf

Zverejnené: 10.09.2020


Zoznam dlžníkov obce za dane, KO za rok 2019 - aktualizácia 02.09.2020

https://drive.google.com/file/d/1ReaaYoFGVL1ibp6pou3WuPAJxfiSIlB9/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.08.2020


Evidencia hrobových miest, nájomné zmluvy na hrobové miesta - cintorín v Horných Držkovciach

https://velkedrzkovce.sk/upload/najomna-zmluva-na-prenajom-hroboveho-miesta-na-cintorine-v-hd.pdf

Zverejnené: 10.08.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2019

https://drive.google.com/file/d/1AL0mE3lJsF8BZQ-y7EkBc9rS-TGQarU5/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce č. 2/2020

Zverejnené: 20.03.2020


Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR

Nadobúdajúce účinnosť 19.03.2020 o 06:00 hod.

https://drive.google.com/open?id=16p6NbJAemdjrGJv_agg7oXwXIuUoiks7

Zverejnené: 18.03.2020


Koronavírus - Kohaplant - predaj stromkov telefonicky a emailom

Zverejnené: 17.03.2020


Koronavírus - Oznam Okresného úradu Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Vybavovanie stránok na Obecnom úrade

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Mimoriadna situácia

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Zverejnené: 11.03.2020


Koronavírus - Oznam Úradu práce - zníženie rizika prenosu COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v súvislosti s COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Oznámenie o uzavretí škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Informácie, usmernenia z RÚVZ Trenčín

https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-biely-a5.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-modry-a5.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-odporucania.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/usmernenie-msvvas-pre-skoly-pre-koronavirus.pdf

Zverejnené: 04.03.2020


Odvoz separovaného odpadu v roku 2020

 

Zverejnené: 14.01.2020


Zmeny v odpadovom hospodárstve obce od 1. 1. 2020

Zverejnené: 19.12.2019


Poplatky na rok 2020

Zverejnené: 17.12.2019


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016