Veľké Držkovce

Oznamy

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ SAMOSPRÁV

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania: 

️ a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

️ b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

️ c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

️ d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

️ e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

Zverejnené: 20.05.2022


Oznámenie o uložení zásielky na pošte - M. Strempek

https://drive.google.com/file/d/1ZqZmnSStQtHHTFdPJC-B6RjVfJHge5ST/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.05.2022


Jarný zber elektroodpadu

Zverejnené: 18.05.2022


Výkup starožitností

Zverejnené: 16.05.2022


Vývoz popolníc od 17. mája 2022

Zverejnené: 13.05.2022


Súkromný podnikateľ ponúka na predaj z dvora

Zverejnené: 09.05.2022


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 09.05.2022


Online veľtrh pracovných príležitostí

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť EURES Slovensko organizujú dňa 12. mája 2022, v čase od 10:00 – 13:00 hod.

prvý ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“.

Toto náborové podujatie ponúka záujemcom o prácu v zahraničí jedinečnú príležitosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v rôznych odvetviach v celej Európe. Okrem možnosti získať novú prácu budú záujemcom poskytnuté informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP, informácie týkajúce sa mobility pracovnej sily v rámci európskeho trhu práce, množstvo ďalších užitočných rád a podporných služieb.

 

Zoznam zamestnávateľov, ponúkaných pracovných pozícii a podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na stránke europeanjobdays.eu

https://drive.google.com/file/d/1251s03_B-L6Ait3SwnhKiHLu1L1CXfEr/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.05.2022


MŠ V. Držkovce: Zápis detí- Školský rok 2022/2023+ žiadosť o prijatie dieťaťa na pred. vzdelávanie

https://drive.google.com/file/d/1anItCnlH48Wa8brX3SONIYWzWFRecqSA/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.05.2022


Údaje o komunálnom odpade z obce za r. 2021- ŠTATISTIKA

https://drive.google.com/file/d/12Ynv2ZVeifFo_qXd34FeSvTw-whdh4Gm/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.05.2022


Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2021

https://drive.google.com/file/d/1oewqO0wvs5uFookaytGvgbAmIBjwPVzV/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.03.2022


Oznam: Zmena v zákaze parkovania na chodníkoch v obci

Zverejnené: 07.03.2022


Pomoc pre ukrajinu: Mezinárodná organiz. pre migráciu-Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov

https://drive.google.com/file/d/1tkW178LH2GC8I1Le3yWwAxJNmqHOqYwO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J9LhTLHeNd0zSM5z4AfncHCj1bnSj2VM/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.03.2022


Pomoc pre Ukrajinu: MINV- Obchodovanie s ľuďmi a pomoc obetiam

https://drive.google.com/file/d/1gFpkQnDruU53X-MHC8-SuQ_DYNEAvsL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xmBon4CyBsNKkO_YgdOItHS5fyigbGc0/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.03.2022


Pomoc pre Ukrajinu

 
 
V súvislosti s vojnovým konfliktom na UKRAJINE sa dňa 2. marca  2022  uskutočnilo na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné rokovanie so starostami obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 
 
Témy rokovania a všetko podstatné  nájdete v prílohe.

https://drive.google.com/file/d/1xdkU3iaTpIlr5SNwLmkkKytjX1slmz0_/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.03.2022


MŠ Veľké Držkovce: Aktualizované písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

https://drive.google.com/file/d/1SeyTVvs8L1t7P0YJvEPsfBnKQMPwpjDR/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.03.2022


Ubytovanie utečencov z Ukrajiny v našej obci

Zverejnené: 01.03.2022


COVID-19: Nové tlačivá pre Materskú školu od 25. 1. 2022 - vyhlásenie o bezinfekčnosti a výnimka z karantény


https://drive.google.com/file/d/1gZDPtT3GVeeyZ3T6K8lOX9DdQHxS7QFX/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2022


Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi

https://drive.google.com/file/d/1ZLtUYuDRrT0mZVDZ7TPnpc6iOxuPtS2x/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.01.2022


COVID-19: Aktualizovaný COVID manuál opatrení platných od 19.01.2022

https://drive.google.com/file/d/1shy_lJwPN6Pp-zsHobByx2x-xvNMtjXi/view?usp=sharing

Zverejnené: 13.01.2022


ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK PRE DETI: PROGRAMOVANIE A PRÁCA S POČÍTAČOM

Zverejnené: 12.01.2022


Termíny odvozov separovaného odpadu v roku 2022

Zverejnené: 11.01.2022


COVID-19: MŠ V. Držkovce- Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ+ tlačivá

https://drive.google.com/file/d/1x09qy3d64fnBgIcTfH_B5NEloJwP4EYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEL3hnuD2x8o3CHH5AbGyh8BdR0HSBwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAdrfKgG-jvUF-yJOgQiuszaVaNwPmyb/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.11.2021


YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Zverejnené: 15.11.2021


MŠ- Nástup detí do MŠ po karanténe COVID-19+ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

https://drive.google.com/file/d/1tcTikoAXWzE_HBUhmg_quoGFMJG2c8gE/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.10.2021


MŠ- Usmernenie RÚVZ ku karanténe

https://drive.google.com/file/d/1wwjY6csKX_hqZhgpkuqYFvC7FqzqXVSw/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.10.2021


MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

https://drive.google.com/file/d/10y6uHWKgWwMaXWvNA3mmV0mj9QmJLncu/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2021


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016