Veľké Držkovce

Oznamy

Farský vianočný koncert

Zverejnené: 03.12.2019


Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom do r. 2022

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/navrh-rozpoctu-2020-titulna-strana.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/rozpocet-vd.pdf

Zverejnené: 02.12.2019


Verejná vyhláška - rokovanie o územnom pláne Mesta Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 27.11.2019


Pozvánka na 16. Rodičovský ples v Zlatníkoch

Zverejnené: 12.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - informácia pre voliča

Informácia pre voliča

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - emailová adresa pre voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Emailová adresa pre voľbu poštou

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Voľba poštou voličom, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou občana bez trvalého pobytu v SR

Zverejnené: 07.11.2019


Odvoz separovaného odpadu - plasty v roku 2019

Zverejnené: 08.01.2019


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

https://drive.google.com/open?id=1ut6UkNzh00SHhHmBTATJ6Uinw4jNT34j

Zverejnené: 28.11.2018


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016