Veľké Držkovce

Oznamy

COVID-19: Oznam o neotvorení MOM vo V. Držkovciach+ aktuálny zoznam mobilných odberových miest v Bánovciach nad Bebravou

Dňa 15.5.2021 v sobotu nebude zriadené odberné miesto celoplošného testovania pre obyvateľov obce Veľké Držkovce

vo Veľkých Držkovciach v kultúrnom dome v Horných Držkovciach.
 
Zoznam MOM v Bánovciach nad Bebravou:
Zdroj: www.banovce.sk
 

Zverejnené: 12.05.2021


Informácie a odporúčania - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania

https://drive.google.com/file/d/1xiEE0vHjiOj2SUHVTq42-1magcmY1nsW/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.05.2021


Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

 

https://drive.google.com/file/d/13KYnoI0fO6h-GM8jvcYiviXf4gty2pPx/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.05.2021


COVID-19: Oznam o neotvorení MOM vo V. Držkovciach+zoznam mobilných odberových miest v Bánovciach nad Bebravou

Zverejnené: 04.05.2021


ZÁPIS DETÍ DO MŠ V. DRŽKOVCE na školský rok 2021/2022 + ŽIADOSŤ

https://drive.google.com/file/d/1MaN_SBlWXuhtcOx2pAvT8TN0qPV4CDU_/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.05.2021


COVID-19: Informácia o účati na 15. kole testovania z dňa 1.mája 2021

Zverejnené: 03.05.2021


Oznam o začatí asistovaného sčítania obyvateľov v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1myJF2V3XubwdoV2EuZnbu0bmIXp2tARN/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.04.2021


COVID-19: Uznesenie vlády SR č.225/2021 o rozdelení okresov podľa COVID automatu do jednotlivých farieb

https://drive.google.com/file/d/11eyeI7_91xHo6P0YyDJnPkaK8DVhmJQr/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.04.2021


COVID-19: Uznesenie vlády 229/2021 platné od 3.5 do 28. 5.2021

https://drive.google.com/file/d/1vY9hDLBfCT-ecYzDmN9rVlYmzPc4u_5i/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.04.2021


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1-nDnjL3mES5g-gGOaDZonw8Ibq9sEn0D/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.04.2021


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania

https://drive.google.com/file/d/18YsYoYo10fppxY7aNOOVNweV_BStiEbE/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.04.2021


Rodinný dom na predaj

Zaujímavá príležitosť. Na predaj veľký rodinný dom v obci Veľké Držkovce, časť Dolné Držkovce

https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

https://drive.google.com/file/d/15RSnlR8xbmB19ATFdtvOaUn0gsbFJ3JX/view?usp=sharing
https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

Zverejnené: 19.04.2021


MŠ Veľké Držkovce: Informácie k otvoreniu MŠ od 7.4.2021 + tlačivá

https://drive.google.com/file/d/14cPgho3TcssAhb7Pj3AncRdkXFz2LHRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jA8VOUBSuOoxF1TWR4wzTTYvhCW6akfI/view?usp=sharing

Zverejnené: 31.03.2021


Návrh VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1_XYD7ytuhr1lxAhloKnGPgLqb6-NNw_M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/19t4NZjf3PoBBJeaNaPTMKhM9Mzr1bW-M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


COVID-19: Uznesenie vlády SR č.160 zo 17. marca 2021

https://drive.google.com/file/d/19adOomvV0xyym6MA9JeMt_zgqBtfjdi8/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.03.2021


Zápis detí do základnej školy v Bánovciach nad Bebravou, usmernenie

https://drive.google.com/file/d/1DlT7prWTfUNUFcWgXLEu6mnKQ8nJ0Q2g/view?usp=sharing

Zverejnené: 15.03.2021


Odpady - ZMENA TERMÍNOV odvozu separovaného odpadu v r. 2021: PET - plasty, sklo, papier

https://drive.google.com/file/d/1MN70GSclhJJdAhmSa-TNa5ZnpO-erEIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIsp3jbtMPY7NloNNMVE5B4ombzdBmlW/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.02.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


COVID-19: Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje a) organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov na priamy konzum ambulantným spôsobom, b) organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

§ 2

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje: a) obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, b) obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

§ 3 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v.r. regionálna hygienička

Zverejnené: 10.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020