Veľké Držkovce

Oznamy

Verejná vyhláška: Určenie lesného celku Patrovec, začatie konania

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/lesny-celok-patrovec-2.pdf

Zverejnené: 18.05.2020


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/udrzatelnost-mobility-tsk-14-5-2020.pdf

Zverejnené: 18.05.2020


Zmena vývozu domových popolníc 2020

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/zmena-vyvozu-domovych-popolnic-2020.pdf

Zverejnené: 11.05.2020


Zápis detí do MŠ + žiadosť do MŠ

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/zapis-deti-do-materskej-skoly-2020.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms-2020doc.doc

Zverejnené: 07.05.2020


Koronavírus - možnosť testovania už aj v Bánovciach n. B.

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/oznam-covid-19.pdf

Zverejnené: 27.04.2020


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov-april-2020.pdf

Zverejnené: 07.04.2020


Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR - Infoleták

Zverejnené: 03.04.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce č. 2/2020

Zverejnené: 20.03.2020


Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR

Nadobúdajúce účinnosť 19.03.2020 o 06:00 hod.

https://drive.google.com/open?id=16p6NbJAemdjrGJv_agg7oXwXIuUoiks7

Zverejnené: 18.03.2020


Koronavírus - Otváracie hodiny Coop Jednota

Zverejnené: 17.03.2020


Koronavírus - Kohaplant - predaj stromkov telefonicky a emailom

Zverejnené: 17.03.2020


Koronavírus - Oznam Okresného úradu Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Vybavovanie stránok na Obecnom úrade

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Mimoriadna situácia

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Zverejnené: 11.03.2020


Koronavírus - Oznam Úradu práce - zníženie rizika prenosu COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v súvislosti s COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Oznámenie o uzavretí škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Informácie, usmernenia z RÚVZ Trenčín

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-biely-a5.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-modry-a5.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-odporucania.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/usmernenie-msvvas-pre-skoly-pre-koronavirus.pdf

Zverejnené: 04.03.2020


Odvoz separovaného odpadu v roku 2020

 

Zverejnené: 14.01.2020


Zmeny v odpadovom hospodárstve obce od 1. 1. 2020

Zverejnené: 19.12.2019


Poplatky na rok 2020

Zverejnené: 17.12.2019


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016