Veľké Držkovce

Oznamy

Odpis elektromerov

Zverejnené: 19.02.2020


Fašiangový sprievod a pochovávanie basy v našej obci

Zverejnené: 18.02.2020


Určenie volebných okrskov pre Voľby do NR SR 2020

Zverejnené: 15.01.2020


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020

Zverejnené: 15.01.2020


Odvoz separovaného odpadu v roku 2020

 

Zverejnené: 14.01.2020


Upozornenie vodičom v našej obci

 

Zverejnené: 20.12.2019


Zmeny v odpadovom hospodárstve obce od 1. 1. 2020

Zverejnené: 19.12.2019


Poplatky na rok 2020

Zverejnené: 17.12.2019


Voľby do NRSR 2020 - informácia pre voliča

Informácia pre voliča

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - emailová adresa pre voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Emailová adresa pre voľbu poštou

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR

Zverejnené: 07.11.2019


Voľby do NRSR 2020 - Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Voľba poštou voličom, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou občana bez trvalého pobytu v SR

Zverejnené: 07.11.2019


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016