Veľké Držkovce

Oznamy

Zber papiera v obci, umiestenie popolníc

https://elearning.php5.sk/public/zber-papiera.pdf

Zverejnené: 07.07.2020


Verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility TSK- POZVÁNKA

https://elearning.php5.sk/public/verejne-prerokovanie-planu-urzatelnej-mobility-tsk-pozvanka.pdf

Zverejnené: 07.07.2020


Výzva na vyjadrenie - lesný celok Patrovec

https://elearning.php5.sk/public/vyzva-na-vyjadrenie-lesny-celok-patrovec.pdf

Zverejnené: 06.07.2020


Zoznam dlžníkov miestnych daní, poplatkov a daní z nehnuteľností za rok 2019

https://drive.google.com/file/d/1EDcgRC9mS2qX5oSeokkDHWucWpxIEif8/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.07.2020


Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie TK

https://elearning.php5.sk/public/vodovod-a-kanalizacia.pdf

Zverejnené: 02.07.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2019

https://drive.google.com/file/d/1AL0mE3lJsF8BZQ-y7EkBc9rS-TGQarU5/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020


Záverečný účet Obce Veľké Držkovce za rok 2019

https://drive.google.com/file/d/1ynj2kxf1CwAPf2qK5Wg29zaoJbWYo0w8/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020


Prerušenie prevádzky MŠ od 1.7. do 31.8.

https://elearning.php5.sk/public/oznam-pre-rodicov-deti-z-ms.pdf

Zverejnené: 16.06.2020


Zmena vývozu domových popolníc 2020

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/zmena-vyvozu-domovych-popolnic-2020.pdf

Zverejnené: 11.05.2020


Koronavírus - možnosť testovania už aj v Bánovciach n. B.

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/oznam-covid-19.pdf

Zverejnené: 27.04.2020


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov-april-2020.pdf

Zverejnené: 07.04.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce č. 2/2020

Zverejnené: 20.03.2020


Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR

Nadobúdajúce účinnosť 19.03.2020 o 06:00 hod.

https://drive.google.com/open?id=16p6NbJAemdjrGJv_agg7oXwXIuUoiks7

Zverejnené: 18.03.2020


Koronavírus - Kohaplant - predaj stromkov telefonicky a emailom

Zverejnené: 17.03.2020


Koronavírus - Oznam Okresného úradu Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Vybavovanie stránok na Obecnom úrade

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Mimoriadna situácia

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Zverejnené: 11.03.2020


Koronavírus - Oznam Úradu práce - zníženie rizika prenosu COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v súvislosti s COVID-19

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Oznámenie o uzavretí škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Informácie, usmernenia z RÚVZ Trenčín

https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-biely-a5.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-modry-a5.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/koronavirus-odporucania.pdf
https://elearning.php5.sk/public/oznamy/usmernenie-msvvas-pre-skoly-pre-koronavirus.pdf

Zverejnené: 04.03.2020


Odvoz separovaného odpadu v roku 2020

 

Zverejnené: 14.01.2020


Zmeny v odpadovom hospodárstve obce od 1. 1. 2020

Zverejnené: 19.12.2019


Poplatky na rok 2020

Zverejnené: 17.12.2019


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016