Veľké Držkovce

Oznamy

Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. V. Scheerovi

1. Zámer predaja obecného nehnuteľného majetku

2. Geometrický plán

https://drive.google.com/file/d/17VyQtEW6bQofu4qh_mqeQG0NTx66d_nP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJlnsTWD6OvnYFnT4csbrbZUerW1O6Jz/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.08.2022


Čistiareň peria Bánovce nad Bebravou

Zverejnené: 05.08.2022


Voľby 2022 - utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

https://drive.google.com/file/d/1UjsofdmDVDHL4VUtpTfmSvHnTpfjIdt3/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2022


Voľby 2022 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií

https://drive.google.com/file/d/1qzMrq1xbre-78QLz195WA_k4JUWqE7sD/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2022


PD Brezina, Pravotice - Deň otvorených dverí

Zverejnené: 03.08.2022


Kino Partizánske - Galavečer 16.8.2022

Zverejnené: 03.08.2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 - určenie volebných obvodov, počtu poslancov OZ, zapisovateľa MVK

https://drive.google.com/file/d/11zkLR7h53ntAdv-y3WnijQXq59lFH1Um/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.07.2022


Držkovská Držka 2022

PREDPREDAJ VSTUPENIEK JE MOŽNÝ AJ NA OBECNOM ÚRADE VO VEĽKÝCH DRŽKOVCIACH. 

 

Zverejnené: 13.07.2022


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

https://drive.google.com/file/d/1rQ81_tJ1j5k_mDFldhGKz-TWBVPLCyQL/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2022


MŠ V. Držkovce- Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

Zverejnené: 01.07.2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb predsedom NRSR

2. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

3. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

4. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov

https://drive.google.com/file/d/1Ib6GF5AbXAIjVVtUHzjneS8mOwS3oBcU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFICQRuaQPPg3JbObLG4_Gv8ezyidRn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5suRq3-ce-JHwmcZ1AjJlvzMgP4h_b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAtN7EBr3CA8mVTRnVSlzrbWvgMtN9ut/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.06.2022


Súkromný podnikateľ ponúka na predaj z dvora

Zverejnené: 09.05.2022


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 09.05.2022


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016