Veľké Držkovce

Oznamy

Záverečný účet Obce Veľké Držkovce za rok 2021 - schválený

https://drive.google.com/file/d/1_PWoid1G5PoadmC4U-y53xseQ0yMBYto/view?usp=sharing

Zverejnené: 23.06.2022


Oznámenie o uložení písomnosti na Obecnom úrade vo V. Držkovciach- Marek Strempek

https://drive.google.com/file/d/1MmrzDm553xMOwDp33yJ7AHqgh30e3DHd/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.06.2022


NATUR- PACK- Certifikát za rok 2021

https://drive.google.com/file/d/1BlHHx8WuxaRtvyGqTfM4fjSwJGT_vYzf/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.06.2022


Brigáda na pošte vo Veľkých Držkovciach

Pošta vo Veľkých Držkovciach  hľadá brigádnika – poštového doručovateľa - na zastupovanie počas letných dovoleniek v mesiaci júl.

 Podmienkou je maturita a dovŕšenie 18 rokov.

Uchádzači sa môžu prihlásiť na t.č. 038 76 95 285 alebo osobne na pošte vo Veľkých Držkovciach.

 

Zverejnené: 15.06.2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb predsedom NRSR

2. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

3. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

4. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov

https://drive.google.com/file/d/1Ib6GF5AbXAIjVVtUHzjneS8mOwS3oBcU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFICQRuaQPPg3JbObLG4_Gv8ezyidRn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5suRq3-ce-JHwmcZ1AjJlvzMgP4h_b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAtN7EBr3CA8mVTRnVSlzrbWvgMtN9ut/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.06.2022


Ponuka detského tábora eRko

https://drive.google.com/file/d/18f2dOxmNd9zpon3mSTExCZsjepD1N5Cv/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.06.2022


Hľadá sa majiteľ nájdeného psa v obci Dolné Držkovce

V domácnosti rodiny Orsághových v Dolných Držkovciach sa našiel pes .

Vyzývame majiteľa aby si ho prišiel zobrať. Bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade vo V. Držkovciach,

alebo na t. čísle 038 / 76 95 283.

Zverejnené: 10.06.2022


Oznam k podomovým predajcom v obci

     V posledných dňoch našu obec navštevujú podomoví predajcovia rôzneho údajne zaručene len kvalitného a lacného tovaru.

     Vážení spoluobčania,

na základe skúseností z minulého obdobia a celkovej súčasnej situácie Vás upozorňujeme na riziko takýchto nákupov.

Tovar je síce lákavý, predajca Vám ho opíše ako pre vás výhodný a práve najpotrebnejší, avšak po zaplatení je v mnohých prípadoch skutočnosť iná a o predávajúcom neviete nič – len to že odišiel s Vašimi peniazmi.

    Títo ľudia sú veľmi šikovní a hneď sú vo dvore aj dome, veľmi profesionálne vykonajú obhliadku a v mnohých prípadoch kradnú, alebo sa ešte vrátia vykradnúť vytypovaný dom, ukradnúť peniaze a cenné predmety.

     Preto prosím o opatrnosť pri takýchto stretnutiach, nevpúšťajte si cudzích ľudí do dvora, do domu a v žiadnom prípade im neukazujte peniaze ani miesto kde máte peniaze odložené.

     Pokiaľ by boli neodbytní, oznámte im, že zavoláte syna z domu, že voláte políciu, čím ich vystrašíte, aby Vás neobťažovali.

Obec Veľké Držkovce, starosta obce, 1. jún 2022

Zverejnené: 01.06.2022


Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja- Možnosť pripomienkovania do 29.6.2022

https://drive.google.com/file/d/1byPmwFSml8NC7124eZToGOQEqPVAPqWt/view?usp=sharing

Zverejnené: 31.05.2022


ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ SAMOSPRÁV

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania: 

️ a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

️ b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

️ c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

️ d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

️ e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

Zverejnené: 20.05.2022


Výkup starožitností

Zverejnené: 16.05.2022


Vývoz popolníc od 17. mája 2022

Zverejnené: 13.05.2022


Súkromný podnikateľ ponúka na predaj z dvora

Zverejnené: 09.05.2022


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 09.05.2022


Online veľtrh pracovných príležitostí

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť EURES Slovensko organizujú dňa 12. mája 2022, v čase od 10:00 – 13:00 hod.

prvý ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“.

Toto náborové podujatie ponúka záujemcom o prácu v zahraničí jedinečnú príležitosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v rôznych odvetviach v celej Európe. Okrem možnosti získať novú prácu budú záujemcom poskytnuté informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP, informácie týkajúce sa mobility pracovnej sily v rámci európskeho trhu práce, množstvo ďalších užitočných rád a podporných služieb.

 

Zoznam zamestnávateľov, ponúkaných pracovných pozícii a podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na stránke europeanjobdays.eu

https://drive.google.com/file/d/1251s03_B-L6Ait3SwnhKiHLu1L1CXfEr/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.05.2022


MŠ V. Držkovce: Zápis detí- Školský rok 2022/2023+ žiadosť o prijatie dieťaťa na pred. vzdelávanie

https://drive.google.com/file/d/1anItCnlH48Wa8brX3SONIYWzWFRecqSA/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.05.2022


Údaje o komunálnom odpade z obce za r. 2021- ŠTATISTIKA

https://drive.google.com/file/d/12Ynv2ZVeifFo_qXd34FeSvTw-whdh4Gm/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.05.2022


Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2021

https://drive.google.com/file/d/1oewqO0wvs5uFookaytGvgbAmIBjwPVzV/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.03.2022


Oznam: Zmena v zákaze parkovania na chodníkoch v obci

Zverejnené: 07.03.2022


COVID-19: Nové tlačivá pre Materskú školu od 25. 1. 2022 - vyhlásenie o bezinfekčnosti a výnimka z karantény


https://drive.google.com/file/d/1gZDPtT3GVeeyZ3T6K8lOX9DdQHxS7QFX/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2022


Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi

https://drive.google.com/file/d/1ZLtUYuDRrT0mZVDZ7TPnpc6iOxuPtS2x/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.01.2022


COVID-19: Aktualizovaný COVID manuál opatrení platných od 19.01.2022

https://drive.google.com/file/d/1shy_lJwPN6Pp-zsHobByx2x-xvNMtjXi/view?usp=sharing

Zverejnené: 13.01.2022


ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK PRE DETI: PROGRAMOVANIE A PRÁCA S POČÍTAČOM

Zverejnené: 12.01.2022


Termíny odvozov separovaného odpadu v roku 2022

Zverejnené: 11.01.2022


YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Zverejnené: 15.11.2021


MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

https://drive.google.com/file/d/10y6uHWKgWwMaXWvNA3mmV0mj9QmJLncu/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2021


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016