Veľké Držkovce

Oznamy

PONUKA

EKO-TRANS-BN s.r.o.

https://drive.google.com/file/d/1ois270Xtt6ompOWUhONhLB7D98V3pSKu/view?usp=share_link

Zverejnené: 01.12.2022


REFERENDUM 21. 1. 2023 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu:

 

obecvelkedrzkovce@gmail.com

 

     O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať aj elektronicky tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (2. 1. 2023).

     Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, prípadne inú adresu voliča, na ktorú žiada doručiť hlasovací preukaz.

     Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Prílohy:

Zverejnenie elektronickej adresy

Informácia k spôsobom hlasovania

https://drive.google.com/file/d/14R-3m_hM3FwwC0-kXX0_3wC51NUDCScW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/16rbvZtEpo0SEBsh7ZOLaqWFIpjZQTNXd/view?usp=share_link

Zverejnené: 01.12.2022


OZNAM

Odpis vodomerov 30.11. - 2. 12. 2022

https://drive.google.com/file/d/1AZ2eRPiVhVNaeoR7gLFLxYvS5g1VIrIO/view?usp=share_link

Zverejnené: 30.11.2022


Informácia

Zariadenie pre seniorov

BELIS

https://drive.google.com/file/d/1lkkfEzNl-1UIamsIWboP7E1G8aYqH0Cq/view?usp=share_link

Zverejnené: 21.11.2022


REFERENDUM 21.1.2023

                             

                                  Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou :

 

                                                             obecvelkedrzkovce@gmail.com

Zverejnené: 14.11.2022


REFERENDUM 21.1.2023 - zverejnenie emailovej adresy - delegovanie do okrskových volebných komisií

 

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov

do okrskových volebných komisií vo Veľkých Držkovciach pre Referendum v roku 2023:

 

obecvelkedrzkovce@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zverejnené: 11.11.2022


REFERENDUM 21.1.2023 - Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

https://drive.google.com/file/d/1a9IEIaSQzTHcd_LL58nBCIpx1jNQWmHd/view?usp=share_link

Zverejnené: 10.11.2022


SAD Prievidza - zmena cestovných poriadkov

Spoj č. 35 linky 301 416 Bánovce nad Bebravou,  Zornica-Eterna /2/ - Dubodiel /1/

https://drive.google.com/file/d/1MQR0Vkznc2nKwgSfKQwSSL-Wjitm3OZd/view?usp=share_link

Zverejnené: 10.11.2022


Oznámenie o zmenách cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 11. 12. 2022

TSK a dopravca SAD Prievidza a.s. pristúpili k týmto zmenám z dôvodu úpravy grafikonu vlakovej dopravy pre rok 2022/2023.

Vykonané budú aj dodatočné úpravy s cieľom zvýšiť efektivitu prímestskej autobusovej dopravy najmä počas víkendov.

https://drive.google.com/file/d/1BsANr5Tog6XDC_9HXKOrrW6_4H-rhGuS/view?usp=share_link

Zverejnené: 09.11.2022


REFERENDUM 21.1.2023

Informácia pre voličov

https://drive.google.com/file/d/1jlXWBUAys-Maw3dBc1apmSsJFYE4GiLN/view?usp=share_link

Zverejnené: 08.11.2022


REFERENDUM 21.1.2023

https://drive.google.com/file/d/1V7LZj5SrNV17fURBD-KDrbShbFcFliUI/view?usp=share_link

Zverejnené: 07.11.2022


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

https://drive.google.com/file/d/1o-m9XeAS7xzly88b0-eePKeoOxKD8vkf/view?usp=share_link

Zverejnené: 04.11.2022


Akcia do 30.11.2022 - rozbor vody

Na mikrobiologický rozbor vody je potrebné prísť do laboratória pre sterilnú vzorkovnicu

https://drive.google.com/file/d/1jBZxGW-TO3STCQUBCXDQqCnaXTQRccRI/view?usp=share_link

Zverejnené: 04.11.2022


Výsledky volieb 2022 do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zverejnené: 04.11.2022


Bezplatné dlhové poradenstvo

https://drive.google.com/file/d/1FzNFTAzsnkKXexg8XOTBy14tm4qVy0Qx/view?usp=share_link

Zverejnené: 03.11.2022


Výsledky komunálnych volieb v Obci Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1B15gWKwUpJVRphNUhCzlUYR8dNk84qTt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1chzNasp06aN22-iw3shx7_vGlDxeXgMV/view?usp=share_link

Zverejnené: 29.10.2022


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2022

https://drive.google.com/file/d/1MR1WYJc62MYWpmcAgSA8xq2QpjyIGwUz/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.10.2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb predsedom NRSR

2. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

3. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

4. Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov

https://drive.google.com/file/d/1Ib6GF5AbXAIjVVtUHzjneS8mOwS3oBcU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFICQRuaQPPg3JbObLG4_Gv8ezyidRn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I5suRq3-ce-JHwmcZ1AjJlvzMgP4h_b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xAtN7EBr3CA8mVTRnVSlzrbWvgMtN9ut/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.06.2022


Súkromný podnikateľ ponúka na predaj z dvora

Zverejnené: 09.05.2022


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 09.05.2022


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016