Veľké Držkovce

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce za rok 2022 - schválený

Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 - schválený

Záverečný účet obce za rok 2021 - schválený

Rozpočet obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 - schválený

Záverečný účet obce za rok 2020 - schválený

Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 - schválený

Záverečný účet obce za rok 2019 - schválený

Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 - schválený

Rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 - schválený

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia, stavebník - Západoslovenská distribučná, a.s.

Návrh "Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK)"

Termíny - Odvoz separovaného odpadu [1] [2]

Zmena vývozu domových popolníc 2020

Schválený rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Záverečný účet obce Veľké Držkovce za rok 2019 - Návrh

Záverečný účet obce Veľké Držkovce za rok 2016 - Návrh