Veľké Držkovce

Oznamy

Doplnkové voľby do orgánov samosprávy- Informačný list k spracúvaniu osobných údajov

https://drive.google.com/file/d/1kXRcuptJLLTJE-Y7qB4u6kGR-xbAjXAO/view?usp=sharing

Zverejnené: 07.10.2021


Petícia za zachovanie nemocnice v Partizánskom

Mesto Partizánske spustilo petíciu za záchranu nemocnice v meste.

Touto cestou Vás chceme požiadať o podporu za zachovanie nemocnice prostredníctvom petície, ktorá má aj svoju elektronickú podobu. Zároveň je možné ju podpísať osobne na Mestskom úrade v Partizánskom, na sekretariáte primátora, v kancelárii prvého kontaktu, je možné si ju stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky mesta Partizánske. Podpísať ju môžete aj v nemocnici, ďalej v každej obci okresu Partizánske, Prievidza či Bánovce nad Bebravou. Spoločne chceme urobiť maximum pre zachovanie všeobecnej nemocnice so všetkými aktuálnymi oddeleniami. Komunitná nemocnica , o ktorej hovorí ministerstvo, znamená zníženie dostupnosti zdravotníckych služieb , pretože to znamená zánik väčšiny oddelení. Ako prvé by skončili gynekologicko- pôrodnícke , detské, novorodenecké , OAIM, následne ostatné a zostalo by oddelenie dlhodobo chorých , možno čiastočne interné a možno by sa vytvorilo rehabilitačné. Presne toto sa stalo v Ilave, v Handlovej či v Bánovciach nad Bebravou. Spoločne môžme zabojovať za nemocnicu v Partizánskom.

Petičné hárky možno nájsť a vytlačiť na stránke: www.partizanske.sk, alebo na sieti Facebook

Zverejnené: 06.10.2021


Doplnkové voľby do orgánov samosprávy- Oznámenie o čase a mieste konania volieb

https://drive.google.com/file/d/1bFAJ-rV3ZHAwH2abhpdTb1abbLSmp573/view?usp=sharing

Zverejnené: 24.09.2021


Doplnkové voľby do orgánov samosprávy-Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

https://drive.google.com/file/d/1UW26NEGlqOMKs9KzYJa7Epx34CNwmMpX/view?usp=sharing

Zverejnené: 24.09.2021


COVID-19: Mýty, fakty a doporučenie k očkovaniu

Plagátiky z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v priložených súboroch.

https://drive.google.com/file/d/1KC6ez3gbgu05_fCjZj_P4sKEo1_2Z5fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3R5W7OPkY0Z3znPiU__HbdqXYb22afK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10JJvyD11RxVgwc-H0ToG93QjxuU6I9jP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CP3fnDhHq7fKKlEzsLS6L5Ncc29bsRQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13W2iZ39entihcoBfREH9SdngoBVQdaYe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gZb-weITrX9zMFAVbWh7AdeLcojKfiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeBqiAkCu3T1FoQB__AA4rbi4ses5DGl/view?usp=sharing

Zverejnené: 24.09.2021


COVID-19: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

https://drive.google.com/file/d/10f5II0gPUhvTGALocjw6-L16bhMe7vBG/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.09.2021


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držania psov na území obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1zDoRAbiCn9K5jHniCGRYljqXwt98bQr3/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.09.2021


Doplnkové voľby do orgánov samosprávy- Určenie volebnej miestnosti, oznámenie.

https://drive.google.com/file/d/1uFjERtbsZp46ENWNnjwbE1GNysR1mQ8k/view?usp=sharing

Zverejnené: 13.09.2021


Materská škola Veľké Držkovce- Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

  • Riaditeľstvo Materskej školy Veľké Držkovce oznamuje rodičom začiatok školského roka  – 2.9.2021 ( štvrtok ).
  • Prevádzka je v čase od 7.00 – 15.30 hodiny.
  • Pri nástupe dieťaťa do MŠ ( pri rannom odovzdávaní učiteľke dieťaťa do triedy) je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo môže stiahnuť zo stránky obce, kde je k dispozícii ( pod týmto oznamom)  a prinesie ho vyplnené do MŠ alebo pri príchode do MŠ mu odovzdá učiteľka tlačivo, ktoré následne vyplní.
  • Vstup do budovy MŠ s rúškom ( osoba sprevádzajúca dieťa ) a následnou dezinfekciou rúk.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa jedno rúško ( hygienicky zabalené ) do skrinky.

                                                                                                                                                                                               Ingrid Crhová            

  riaditeľka MŠ Veľké Držkovce

 

https://drive.google.com/file/d/15UfhIpCyovi3InYrCEHFXynmDvAUg8CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSeHVnYY_2l7Qcm_E101-Y8yTgkyZAg7/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.08.2021


Odovzdanie kandidátnych listín

Obec Veľké Držkovce oznamuje, že kandidátne listiny do doplňujúcich komunálnych volieb na poslanca do volebného obvodu č. 1 Čuklasovce je možné odovzdať na obecnom úrade.

Po pracovnej dobe kontaktujte starostu, 0908 782 528, s ktorým dohodnete odovzdanie do 24,00 hodiny dnes, 24. augusta 2021.

Zverejnené: 24.08.2021


Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí vo Veľkých Držkovciach

https://drive.google.com/file/d/1A4L3qPELnXk8XmcgR0CQ6jCq95xGEdaW/view

Zverejnené: 22.08.2021


MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

https://drive.google.com/file/d/10y6uHWKgWwMaXWvNA3mmV0mj9QmJLncu/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2021


Doplňujúe voľby do orgánov samosprávy obcí- Informácia pre voliča

https://drive.google.com/file/d/1TgwDdH3NE1fpVOgvHL4fnYG-vuGSNaeG/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.08.2021


Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí 2021-Zverejnenie počtu obyvateľov, volebných obvodov a počtu poslancov, kt. sa má zvoliť

https://drive.google.com/file/d/1YOVDeBR3dPn9S3o_s6mDd-iv067ctuOH/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


Oznámenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia doplňujúcich komunálnych volieb 2021

https://drive.google.com/file/d/12DnePEUMMjwWUsH1YVfEY4F5_muDyj8a/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí- Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Oznamujeme občanom, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil doplňujúce voľby do orgánov samospráv obcí

pre voľbu poslanca do obecného zastupiteľstva obce Veľké Držkovce- volebný okrsok č.1  Čuklasovce ,

ktoré sa budú konať dňa 23.októbra 2021.

 

https://drive.google.com/file/d/1r1c0H3X3YHdIKGOKxwKCMO4jvwaSBsrO/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


ZÁKAZ VÝPÚŠŤANIA ŽÚMP- UPOZORNENIE

Zverejnené: 19.07.2021


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 30.06.2021


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Zverejnené: 25.06.2021


Oznam o začatí opravy obecných ciest

https://drive.google.com/file/d/1YN3mjDxqPLb9YiOwzzVdCcw6rh3roagI/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.06.2021


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1-nDnjL3mES5g-gGOaDZonw8Ibq9sEn0D/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.04.2021


Rodinný dom na predaj

Zaujímavá príležitosť. Na predaj veľký rodinný dom v obci Veľké Držkovce, časť Dolné Držkovce

https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

https://drive.google.com/file/d/15RSnlR8xbmB19ATFdtvOaUn0gsbFJ3JX/view?usp=sharing
https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

Zverejnené: 19.04.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016