Veľké Držkovce

OznamyOznam o odstávke elektrickej energie - 7. októbra 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9UV91ZTdZNUpaRms/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.09.2016


Oznam MŠ vo Veľkých Držkovciach o začiatku školského roka 2016/2017 - 5. septembra 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9LVl3c3R5Z1UyOG8/view?usp=sharing

Zverejnené: 31.08.2016


Oznam k budovaniu rozšírenia vodovodu v Dolných Držkovciach

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9NHNCWURCODIzQ2c/view?usp=sharing

Zverejnené: 31.08.2016


Oznam o rozšírení vodovodu

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9cVg2cXRDV2E5bTA/view?usp=sharing

Zverejnené: 23.08.2016


Pozvánka na oslavu 90. výročia DHZ Čuklasovce - 20. augusta 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9SUJLTXBfdkd5Y3c/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.08.2016


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - stavebník: Rudolf Snopek

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9RTJ0dnNxcDRQVnc/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.07.2016


Pozvánka na Cyrilo - Metodské slávnosti a Hodovú zábavu v obci Cimenná - 9. júl 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9TzVGLVkyQkxOck0/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.07.2016


Termíny odvozu separovaného odpadu na rok 2016

https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6WmN5WHpSWWJFUUk

Zverejnené: 01.01.2016


Schválený rozpočet obce na rok 2016

https://drive.google.com/file/d/0B23tx0OQ0YC6ODFYSnZHWnVBRTQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2015