Veľké Držkovce

Oznamy

COVID-19: Výsledky skríningu v obci Veľké Držkovce

Výsledky skríningu na COVID-19 v obci Veľké Držkovce, MOM Horné Držkovce (testované obce Veľké Držkovce, Ruskovce, Malá Hradná)

dňa 23. a 24. 1.2021:

 

Celkový počet testovaných: 620,

z toho 4 pozitívni (čo je 0,65 %).

 

Testovaciemu tímu ďakujeme za ochotu a odvedenú prácu.

 

Všetkým prajeme veľa zdravia!

Zverejnené: 25.01.2021


Prevádzka MŠ - aktualizované 25.1.2021

Vzhľadom na aktuálne sa vyvíjajúcu situáciu a rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude Materská škola Veľké Držkovce naďalej zatvorená - mimo prevádzky zatiaľ do 31. januára 2021.

Zverejnené: 25.01.2021


COVID-19: Čo všetko od 27.januára bez testu môžete či nemôžete

Zdroj: Piešťanský denník, publikované 19.1.2021

Zverejnené: 20.01.2021


COVID-19: Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 z dňa 17.1.2021

https://drive.google.com/file/d/1ZI4y3mfIshTvKwJyFWqsSCavOHZL0iqL/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.01.2021


COVID-19: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 22021 V. v. SR z dňa 7.1.2021

Zdroj: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-jan

https://drive.google.com/file/d/1OO5t-Sj2tne7w-UdY6KpmLDACvDyuSal/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.01.2021


COVID-19: Nariadenie od 1.1.2021

https://drive.google.com/file/d/15UhyVp3LtaxIvOdp_8g39sVdPxde7USr/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.01.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

https://drive.google.com/file/d/1ms99Q32myWM8qcUnSt-JdhuVK_rX2em7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZB2RbJUIoXyhO5jI0kdYHDeb95uuDn_P/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


COVID-19: Vyhláška ÚVZ SR vydaná 17.12.2020

https://drive.google.com/file/d/1jxHR3fmwL6sUh-o39KQqxSRkB8fsI2Wi/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


COVID-19: Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16.12.2020

https://drive.google.com/file/d/1jACnZaHylMrv2-UtIqxdPAZWJxPvVS1i/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Odpady-termíny odvozu separovaného odpadu v r.2021 PET-plasty, sklo, papier

aktualizované: 11.1.2020

https://drive.google.com/file/d/1WaTdTC-vHFkz0NSP7XQmFYDmzJ4ecM7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4kXbIGUqVz2k0_K0AOmfSBkEiKwu6TT/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2020


COVID-19:Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trenčíne

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,

č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre

okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ

so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm.

e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia

COVID-19 ustanovuje:

§ 1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje

a) organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov

na priamy konzum ambulantným spôsobom,

b) organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov

aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

§ 2

(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:

a) obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových

alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových

alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je

zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto

neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,

b) obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet

účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť

koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom

druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia

miest musí v radoch alternovať.

§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.

 

 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v.r.

regionálna hygienička

Zverejnené: 10.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020