Veľké Držkovce

Oznamy

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi

https://drive.google.com/file/d/1ZLtUYuDRrT0mZVDZ7TPnpc6iOxuPtS2x/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.01.2022


COVID-19: Aktualizovaný COVID manuál opatrení platných od 19.01.2022

https://drive.google.com/file/d/1shy_lJwPN6Pp-zsHobByx2x-xvNMtjXi/view?usp=sharing

Zverejnené: 13.01.2022


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu M. Strempek

https://drive.google.com/file/d/16Jt7clMWtAY2jJe6SgpFmskfG-5mItvj/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.01.2022


ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK PRE DETI: PROGRAMOVANIE A PRÁCA S POČÍTAČOM

Zverejnené: 12.01.2022


Termíny odvozov separovaného odpadu v roku 2022

Zverejnené: 11.01.2022


VZN o podmienkach držania psov na území Obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/184It0bEDujquFvYVCKXpniguJmT1aoey/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.12.2021


Rozpočet obce Veľké Držkovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 - schválený

https://drive.google.com/file/d/1AO-B3WIvPGmo3BTAYd4IRUxE6PFeAUh9/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2021


Správne konanie- Výrub stromov, drevín

https://drive.google.com/file/d/1XvB6-ZJmEoaH-EOTL0Yk503ZwbK5saUL/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2021


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veľké Držkovce na obdobie I. polroka 2022

https://drive.google.com/file/d/1qGZ0tXDcZ9LjyzUoal7_OqAj_A0Lzx0p/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2021


Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu Obce Veľké Držkovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

https://drive.google.com/file/d/1HE707DH_5oS75QQ85cobZPlOQSzOUWz_/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2021


Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

https://drive.google.com/file/d/1qTBMd4FCc2mUVXos_tkYiuKWRsfD2dY4/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.12.2021


Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

https://drive.google.com/file/d/12CRUSOd7bYDgS0EBu08XaxAndB-ErPOM/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.12.2021


Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

https://drive.google.com/file/d/1YHpk6_EXCU7O8I5JPLeYFAyHAPojRV7f/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.12.2021


Informácia o premávaní prímestskej autobusovej dopravy od 13.12.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021, kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky žiakov prvého stupňa základných škôl.

 

Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

 

Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.

 

Zverejnené: 10.12.2021


COVID-19: Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

https://drive.google.com/file/d/1Dh0XHCQLpLLBEV5s08eVvqiJFeMPkOJU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YdEY_9t9NJ0UbRVxm2suH8aGIwmwJtlO/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.12.2021


COVID-19: MŠ V. Držkovce- Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ+ tlačivá

https://drive.google.com/file/d/1x09qy3d64fnBgIcTfH_B5NEloJwP4EYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEL3hnuD2x8o3CHH5AbGyh8BdR0HSBwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAdrfKgG-jvUF-yJOgQiuszaVaNwPmyb/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.11.2021


YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Zverejnené: 15.11.2021


MŠ- Nástup detí do MŠ po karanténe COVID-19+ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

https://drive.google.com/file/d/1tcTikoAXWzE_HBUhmg_quoGFMJG2c8gE/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.10.2021


MŠ- Usmernenie RÚVZ ku karanténe

https://drive.google.com/file/d/1wwjY6csKX_hqZhgpkuqYFvC7FqzqXVSw/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.10.2021


MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

https://drive.google.com/file/d/10y6uHWKgWwMaXWvNA3mmV0mj9QmJLncu/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2021


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016