Veľké Držkovce

OznamyVerejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - stavebník: Rudolf Snopek

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9RTJ0dnNxcDRQVnc/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.07.2016


Farmička.sk

https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6MndYRmx0eGtlY0U
https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6SjRYUDhjS19TVHc

Zverejnené: 13.07.2016


V Čuklasovciach sa v pondelok, t.j. 4. júla 2016, našiel psík. Majiteľ si ho môže prevziať na obecnom úrade v Dolných Držkovciach. Majitelia sa môžu informovať u p. starostu na tel. č. 0908 782 528.

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9V0JQVnNCSUtmNWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9ZGpFejFOejdvU3M/view?usp=sharing

Zverejnené: 06.07.2016


Pozvánka na Cyrilo - Metodské slávnosti a Hodovú zábavu v obci Cimenná - 9. júl 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9TzVGLVkyQkxOck0/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.07.2016


Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. jún 2016

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9dGFWLU4tTGQyR1E/view?usp=sharing

Zverejnené: 22.06.2016


Výzva občanom na ochranu poľnohospodárskej pôdy

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9WXdSNEhyUWFVcGc/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.05.2016


RadioNET - Internet

Zverejnené: 25.05.2016


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6NXNQZkJPMkJQTTQ
https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6VnZWVnlQR1FzVXc

Zverejnené: 22.01.2016


Termíny odvozu separovaného odpadu na rok 2016

https://drive.google.com/open?id=0B23tx0OQ0YC6WmN5WHpSWWJFUUk

Zverejnené: 01.01.2016


Schválený rozpočet obce na rok 2016

https://drive.google.com/file/d/0B23tx0OQ0YC6ODFYSnZHWnVBRTQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.12.2015