Veľké Držkovce

OznamyPonuka zamestnania - klientský pracovník na pošte v BN

Zverejnené: 11.09.2019


Ponuka zamestnania - pozície pre zváračov v BN

Spoločnosť Index Nosluš obsadzuje voľné pracovné miesta.

Konkrétne sa jedná o pozície pre zváračov a to v meste Bánovce nad Bebravou.

K práci sú potrebné aspoň skúsenosti, vyhlášky firma vie dať spraviť.  

Výhody :

  1. práca na trvalý pracovný pomer do kmeňa nadnárodnej spoločnosti
  2. nástupná mzda je je 5,00 - 5,77 na hodinu, výkonnostná odmena 0,50 – 2,0 eur na hodinu, dochádzkový bonus do 50 eur a taktiež príspevok na dopravu v plnej výške  
  3. práca na 3 zmeny 
  4. zabezpečené stravovanie v jedálni - na rannej a poobednej smene, na nočnej smene stravné lístky


V prípade, že Vás ponuka zaujala,

v stredu dňa 11.09.2019 o 10:00

sa uskutoční stretnutie pred obecným úradom, kde príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne podrobné informácie.

Spoločnosť ponúka aj iné miesta.

V prípade záujmu môžete nás kontaktovať aj na telefónnom čísle 0918 965 009.

Zverejnené: 09.09.2019


Matričný úrad zatvorený

Matričný úrad vo Veľkých Držkovciach bude

od 2. 9. 2019 do 13. 9 2019

zatvorený

Zastupovanie bude zabezpečené na Matričnom úrade v Zlatníkoch

V prípade matričnej udalosti kontaktujte

p. starostu Ing. Mariána Čerňanského na t.č. 0908 782 528

 

Zverejnené: 30.08.2019


Výzva na udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku budú ukladané finančné sankcie.

 

Zverejnené: 16.07.2019


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zverejnené: 18.04.2019


Odvoz separovaného odpadu - plasty v roku 2019

Zverejnené: 08.01.2019


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

https://drive.google.com/open?id=1ut6UkNzh00SHhHmBTATJ6Uinw4jNT34j

Zverejnené: 28.11.2018


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016