Veľké Držkovce

Oznamy

Odvoz separovaného odpadu- ,,Plasty a PET fľaše“

Oznamujeme obyvateľom, že v  pondelok 20. septembra 2021 bude zo zberných miest našej obce odvezený odpad PET fľaše, plastový odpad, drobné kovové obaly a  tetrapakové obaly.

 

Preto prosíme občanov, aby tento odpad najneskôr v nedeľu večer priniesli na určené zberné miesta.

 

Zverejnené: 17.09.2021


COVID-19: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

https://drive.google.com/file/d/10f5II0gPUhvTGALocjw6-L16bhMe7vBG/view?usp=sharing

Zverejnené: 17.09.2021


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držania psov na území obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1zDoRAbiCn9K5jHniCGRYljqXwt98bQr3/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.09.2021


Oznámenie o uložení písomnosti na obecnom úrade- Zdenka Prekopová

https://drive.google.com/file/d/145tsM2d2hksIg5tkImlB53V6jedrX8eV/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.09.2021


Ponuka kominárskych služieb s blížiacim sa vykurovacím obdobím

Kontakty na kominárov nájdete v priložených súboroch.

https://drive.google.com/file/d/11Re-JOVdlwCAocRZNyl9YI-IKn8UYr3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lsyyYUjTM59g1Unk3LspNUwbCduOnOUX/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.09.2021


Materská škola Veľké Držkovce- Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

  • Riaditeľstvo Materskej školy Veľké Držkovce oznamuje rodičom začiatok školského roka  – 2.9.2021 ( štvrtok ).
  • Prevádzka je v čase od 7.00 – 15.30 hodiny.
  • Pri nástupe dieťaťa do MŠ ( pri rannom odovzdávaní učiteľke dieťaťa do triedy) je potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo môže stiahnuť zo stránky obce, kde je k dispozícii ( pod týmto oznamom)  a prinesie ho vyplnené do MŠ alebo pri príchode do MŠ mu odovzdá učiteľka tlačivo, ktoré následne vyplní.
  • Vstup do budovy MŠ s rúškom ( osoba sprevádzajúca dieťa ) a následnou dezinfekciou rúk.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa jedno rúško ( hygienicky zabalené ) do skrinky.

                                                                                                                                                                                               Ingrid Crhová            

  riaditeľka MŠ Veľké Držkovce

 

https://drive.google.com/file/d/15UfhIpCyovi3InYrCEHFXynmDvAUg8CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSeHVnYY_2l7Qcm_E101-Y8yTgkyZAg7/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.08.2021


Verejná vyhláška, rozhodnutie o odstránení stavby č. 40, Čuklasovce

https://drive.google.com/file/d/100qeQqq_j66nDcoPjSmrPOxq3h5ONHbu/view?usp=sharing

Zverejnené: 20.08.2021


ZVÝŠENÝ POČET PRIESTUPKOV POČAS HUBÁRSKEJ SEZÓNY

Zverejnené: 13.08.2021


MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE UŽÍVATEĽOV POĽOVNÝCH REVÍROV A VŠETKÝCH CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH- AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

https://drive.google.com/file/d/10y6uHWKgWwMaXWvNA3mmV0mj9QmJLncu/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.08.2021


Doplňujúe voľby do orgánov samosprávy obcí- Informácia pre voliča

https://drive.google.com/file/d/1TgwDdH3NE1fpVOgvHL4fnYG-vuGSNaeG/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.08.2021


Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí 2021-Zverejnenie počtu obyvateľov, volebných obvodov a počtu poslancov, kt. sa má zvoliť

https://drive.google.com/file/d/1YOVDeBR3dPn9S3o_s6mDd-iv067ctuOH/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


Oznámenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia doplňujúcich komunálnych volieb 2021

https://drive.google.com/file/d/12DnePEUMMjwWUsH1YVfEY4F5_muDyj8a/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí- Rozhodnutie predsedu národnej rady SR

Oznamujeme občanom, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil doplňujúce voľby do orgánov samospráv obcí

pre voľbu poslanca do obecného zastupiteľstva obce Veľké Držkovce- volebný okrsok č.1  Čuklasovce ,

ktoré sa budú konať dňa 23.októbra 2021.

 

https://drive.google.com/file/d/1r1c0H3X3YHdIKGOKxwKCMO4jvwaSBsrO/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.08.2021


ZÁKAZ VÝPÚŠŤANIA ŽÚMP- UPOZORNENIE

Zverejnené: 19.07.2021


Oznam pre rodičov predškolákov MŠ

Vzhľadom k tomu, že od šk. roku 2021/2022 sa neposkytujú obedy zadarmo všetkým deťom, iba tým, ktorých rodičia spĺňajú jednu z týchto podmienok:

  • dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydá ÚPSVaR),
  • dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydá ÚPSVaR),
  • žiaden z rodičov si neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) – čestným vyhlásením (uvedené v tomto odseku sa týka dieťaťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku),

treba najneskôr do 21.07.2021 predložiť potvrdenie, že spĺňate jednu z týchto podmienok na obecný úrad vo Veľkých Držkovciach v čase úradných hodín, alebo vhodiť do schránky na obecnom úrade, alebo poslať mailom na obecvelkedrzkovce@gmail.com

Celý oznam a čestné vyhlásenie sú v prílohách tohto oznamu.

https://drive.google.com/file/d/1wMoUa_KuN-rBhne7SKeHdyurmV9O2_0u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C9vQEqHsJh5NXbCmuuF-0DrFXwa_1VCC/view?usp=sharing

Zverejnené: 09.07.2021


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 30.06.2021


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Zverejnené: 25.06.2021


VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Veľké Držkovce - po schválení Obecným zastupiteľstvom

https://drive.google.com/file/d/15u9mKgY6eRhdb-O2j4Py7vPl1p7sEebq/view?usp=sharing

Zverejnené: 25.06.2021


Oznam o začatí opravy obecných ciest

https://drive.google.com/file/d/1YN3mjDxqPLb9YiOwzzVdCcw6rh3roagI/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.06.2021


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1-nDnjL3mES5g-gGOaDZonw8Ibq9sEn0D/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.04.2021


Rodinný dom na predaj

Zaujímavá príležitosť. Na predaj veľký rodinný dom v obci Veľké Držkovce, časť Dolné Držkovce

https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

https://drive.google.com/file/d/15RSnlR8xbmB19ATFdtvOaUn0gsbFJ3JX/view?usp=sharing
https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

Zverejnené: 19.04.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020