Veľké Držkovce

Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny v Čuklasovciach

Dňa 25.06.2021, v čase od 11:30 do 15:00 hod. bude odstávka distribúcie elektriny v časti Čuklasovce.

Bližšie informácie v prílohe.

https://drive.google.com/file/d/10EZ1P5ansAxxRBusIsysUOvrO704YaSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.06.2021


Oznam o začatí opravy obecných ciest

https://drive.google.com/file/d/1YN3mjDxqPLb9YiOwzzVdCcw6rh3roagI/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.06.2021


Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

https://drive.google.com/file/d/13bPVD6B3e2WMiZDBH2VcUOk-uR6bI3VT/view?usp=sharing

Zverejnené: 11.06.2021


Návrh záverečného účtu Obce Veľké Držkovce za rok 2020

https://drive.google.com/file/d/1Yi29pedwK_7ki9day0IT2DyCUtGfA9Vt/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.06.2021


Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

https://drive.google.com/file/d/14-QMGqm8CqymFNdyWnrNCRVWlISyfI9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E19vvSi-WPCU-Hohy2AB4xZ-RyxhCSkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9vUK99YOhqB5HptYLNOCRmwdSOU8fh-/view?usp=sharing

Zverejnené: 02.06.2021


Vývoz popolníc od 18.mája 2021

Zverejnené: 17.05.2021


Informácie a odporúčania - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania

https://drive.google.com/file/d/1xiEE0vHjiOj2SUHVTq42-1magcmY1nsW/view?usp=sharing

Zverejnené: 05.05.2021


Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

 

https://drive.google.com/file/d/13KYnoI0fO6h-GM8jvcYiviXf4gty2pPx/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.05.2021


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1-nDnjL3mES5g-gGOaDZonw8Ibq9sEn0D/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.04.2021


Rodinný dom na predaj

Zaujímavá príležitosť. Na predaj veľký rodinný dom v obci Veľké Držkovce, časť Dolné Držkovce

https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

https://drive.google.com/file/d/15RSnlR8xbmB19ATFdtvOaUn0gsbFJ3JX/view?usp=sharing
https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

Zverejnené: 19.04.2021


Návrh VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1_XYD7ytuhr1lxAhloKnGPgLqb6-NNw_M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/19t4NZjf3PoBBJeaNaPTMKhM9Mzr1bW-M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020