Veľké Držkovce

Oznamy

Obecný vodovod- Nahlásenie stavu vodomerov

Obec Veľké Držkovce, ako prevádzkovateľ obecného vodovodu vyzýva domácnosti na nahlásenie stavu vodomerov na obecný úrad.

Nahlásiť spotrebovanú vodu môžete telefonicky, mailom alebo formou sms s udaním čísla domu a číslom spotreby vody odpísaným z vodomeru. Stavy vodomerov môžete zasielať  na telefónne číslo: 0908 782 528 a 0917 186 633 alebo mailom na obecvelkedrzkovce@gmail.com.

 

Zverejnené: 30.07.2021


ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V PREDAJNI POTRAVÍN VO V. DRŽKOVCIACH

Predajňa potravín Dolné Držkovce, oznam o zmene otváracích hodín

 

Vedúca predajne COOP Jednota v Dolných Držkovciach oznamuje občanom, že predajňa potravín v Dolných Držkovciach bude

 

od 2.8.2021 do  9.8.2021, to jest celý týždeň zatvorená.

 

Zverejnené: 29.07.2021


ZÁKAZ VÝPÚŠŤANIA ŽÚMP- UPOZORNENIE

Zverejnené: 19.07.2021


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 15. 7. 2021

Zverejnené: 15.07.2021


Oznam pre rodičov predškolákov MŠ

Vzhľadom k tomu, že od šk. roku 2021/2022 sa neposkytujú obedy zadarmo všetkým deťom, iba tým, ktorých rodičia spĺňajú jednu z týchto podmienok:

  • dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydá ÚPSVaR),
  • dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydá ÚPSVaR),
  • žiaden z rodičov si neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) – čestným vyhlásením (uvedené v tomto odseku sa týka dieťaťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku),

treba najneskôr do 21.07.2021 predložiť potvrdenie, že spĺňate jednu z týchto podmienok na obecný úrad vo Veľkých Držkovciach v čase úradných hodín, alebo vhodiť do schránky na obecnom úrade, alebo poslať mailom na obecvelkedrzkovce@gmail.com

Celý oznam a čestné vyhlásenie sú v prílohách tohto oznamu.

https://drive.google.com/file/d/1wMoUa_KuN-rBhne7SKeHdyurmV9O2_0u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C9vQEqHsJh5NXbCmuuF-0DrFXwa_1VCC/view?usp=sharing

Zverejnené: 09.07.2021


Pojazdná predajňa mäsa v našej obci

Zverejnené: 30.06.2021


Výzva ku zvýšenej opatrnosti na obecných cestách

Zverejnené: 29.06.2021


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Zverejnené: 25.06.2021


Oznam o začatí opravy obecných ciest

https://drive.google.com/file/d/1YN3mjDxqPLb9YiOwzzVdCcw6rh3roagI/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.06.2021


Vývoz popolníc od 18.mája 2021

Zverejnené: 17.05.2021


Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

 

https://drive.google.com/file/d/13KYnoI0fO6h-GM8jvcYiviXf4gty2pPx/view?usp=sharing

Zverejnené: 04.05.2021


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2021

https://drive.google.com/file/d/1-nDnjL3mES5g-gGOaDZonw8Ibq9sEn0D/view?usp=sharing

Zverejnené: 27.04.2021


Rodinný dom na predaj

Zaujímavá príležitosť. Na predaj veľký rodinný dom v obci Veľké Držkovce, časť Dolné Držkovce

https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

https://drive.google.com/file/d/15RSnlR8xbmB19ATFdtvOaUn0gsbFJ3JX/view?usp=sharing
https://reality.bazos.sk/inzerat/123757666/zaujimava-prilezitost-na-predaj-velky-rodinny-dom.php

Zverejnené: 19.04.2021


Návrh VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/file/d/1_XYD7ytuhr1lxAhloKnGPgLqb6-NNw_M/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.03.2021


Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

https://drive.google.com/file/d/1H9T-ggbOqukAVmpANDazybN5cvyjjMSM/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.12.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020