Veľké Držkovce

Samospráva

Čerňanský Marián, Ing. - starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

Varényi Stanislav, Ing.

 • zástupca starostu obce
 • poslanec

Dúha Ivan

 • predseda Komisie ekonomiky, výstavby a rozvoja obce
 • poslanec

Grajcár Ján

 • poslanec

Mihálka Marián

 • poslanec

Praženec Aladár

 • poslanec

Praženec Karol

 • poslanec

Čerňanská Štefánia, Mgr.

 • predseda Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
 • poslanec
 • delegovaný člen rady školy pre Materskú školu Veľké Držkovce 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • Strempek MIlan, predseda komisie
 • Grajcár Ján
 • Praženec Karol

Komisia ekonomiky, výstavby a rozvoja obce

 • Dúha Ivan, predseda komisie
 • Praženec Aladár
 • Varényi Stanislav, Ing.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 • Čerňanská Štefánia, Mgr., predseda komisie
 • Grajcár Ján
 • Mihálka Marián
 • Praženec Karol

Sobášiaci pre Matričný úrad Veľké Držkovce

 • Čerňanský Marián, Ing. – starosta obce
 • Varényi Stanislav, Ing. – zástupca starostu obce

Aktualizované: 22.5.2015