Veľké Držkovce

Odpadové hospodárstvo

NATUR-PACK verejnosti - YouTube kanál

Zverejnené: 15.11.2021


Ako separovať odpad

ako-separovat.jpg

https://drive.google.com/file/d/1YpdQOan7N6gocvWMQBYFtMYTV9fW_4Oz/view?usp=sharing

Zverejnené: 15.05.2021


Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Veľké Držkovce za rok 2020

https://drive.google.com/file/d/1cDyegt7U679WGfBm0barrmOzRLgPHgnU/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.04.2021


Odpady - ZMENA TERMÍNOV odvozu separovaného odpadu v r. 2021: PET - plasty, sklo, papier

https://drive.google.com/file/d/1MN70GSclhJJdAhmSa-TNa5ZnpO-erEIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zIsp3jbtMPY7NloNNMVE5B4ombzdBmlW/view?usp=sharing

Zverejnené: 16.02.2021