Veľké Držkovce

O obci

Obec Veľké Držkovce sa rozprestiera na brehoch sprašovej pahorkatiny pri potoku Inovec asi 12 km západne od mesta Bánovce nad Bebravou.

Novodobá história začala r. 1976 zlúčením Dolných a Horných Držkoviec a Čuklasoviec, najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1232.

Pamiatkami sú kostol sv. Cyrila a Metoda, kaplnka, zvonička a bývalý notársky dom.

Obec je rodiskom národovcov Jána Morvaya, bratov Ľudovíta a Mikuláša Dohnányovcov a arcibiskupa Dr. Karola Kmeťka.

Erb obce

V modrom štíte zo zlatej koruny vyrastajúci striebornou šabľou ozbrojený strieborný medveď, vedľa pod zlatou korunou strieborný dvojorol, v päte štítu zo zlatej otvorenej koruny vyrastajúce tri ruže.Pozn.: Obrázok nekorešponduje s reálnou podobou erbu.

Vlajka obce

Pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, modrej. Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Starosta obce: Ing. Marián Čerňanský