Veľké Držkovce

Kontakt

Adresa

Obec Veľké Držkovce

Obecný úrad Veľké Držkovce,

miestna časť Dolné Držkovce 212

956 54 Veľké Držkovce

Telefón 038 / 76 95 283
Mobil - starosta 0908 782 528
E-mail - OCÚ obecdrzkovce@azet.sk
E-mail - starosta obecvelkedrzkovce@gmail.com
matrika

tel.: 038 76 95 283

 e - mail: matrikadrzkovce@azet.sk

č. účtu 736 942 900 1/5600
IBAN: SK38 5600 0000 0073 6942 9001
Prima banka Slovensko, a.s.

Orientačná mapa


Zobraziť Veľké Držkovce na väčšej mape