Veľké Držkovce

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 - výsledky

30.01.2011 11:33 · admin

Správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb na starostu obce a poslancov do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Držkovciach, ktoré sa konali v dňoch 11. januára 2011.

Mandátová komisia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Držkovciach po dôkladnom preskúmaní materiálov vzťahujúcich sa na voľby orgánov obce zistila, že volieb na starostu obce sa z celkového počtu voličov 544 zúčastnilo 390 voličov, čo predstavuje 71,6%- nú účasť.

počet platných hlasov na starostu: 389 počet neplatných hlasov na starostu: 1
počet platných hlasov na poslancov : 387počet neplatných hlasov na poslancov : 3

Na funkciu starostu obce kandidovali:

1) Ing. Marián Čerňanský KDH
2) Ivan Mutňanský SMER - sociálna demokracia
3) Karol Praženec nezávislý kandidát
4) Jozef Urban SDKÚ- SD
1) Ing.Marián Čerňanský získal 166 platných hlasov, ( 42,67 % platných hlasov )
2) Ivan Mutňanský získal 45 platných hlasov, ( 11,57 % platných hlasov )
3) Karol Praženec získal 18 platných hlasov, ( 4,53 % platných hlasov )
4) Jozef Urban získal 160 platných hlasov, ( 41,13 % platných hlasov )

Do funkcie starostu obce bol zvolený Ing. Marián Čerňanský, 47 ročný, kandidát za KDH.

Za poslancov obecného zastupiteľstva kandidovali :

Volebný obvod č. 1 - Č u k l a s o v c e - okrsok č. 1:

( volili sa 2 poslanci )

počet oprávnených voličov : 164
počet zúčastnených voličov : 102
počet platných hlasov: 100
počet neplatných hlasov: 2
1) Ján Adamička ml. 27 platných hlasov ( 13,99 % )
2) Anton Filo 17 platných hlasov ( 8,81 % )
3) Petra Grajzová 8 platných hlasov ( 4,14 % )
4) František Mrocek 8 platných hlasov ( 4,14 % )
5) Juraj Scheer 64 platných hlasov ( 33,17 % )
6) Ing. Ľuboš Snopek 69 platných hlasov ( 35,75 % )
SPOLU: 193 100,00 %

Volebný obvod č. 2 – H o r n é D r ž k o v c e - okrsok č. 2:

( volili sa 2 poslanci )

počet oprávnených voličov : 117
počet zúčastnených voličov : 82
počet platných hlasov : 81
počet neplatných hlasov : 1
1) Ivan Dúha 4 platných hlasov ( 2,92 % )
2) Pavol Hromník 34 platných hlasov ( 24,82 % )
3) Miriam Maršálová 19 platných hlasov ( 13,86 % )
4) František Olbert ml. 7 platných hlasov ( 5,12 % )
5) Jaroslav Sidor 4 platných hlasov ( 2,92 % )
6) Ing. Stanislav Varényi 69 platných hlasov ( 50,36 % )
SPOLU: 137 100,0 %

Volebný obvod č. 3 - D o l n é D r ž k o v c e - okrsok č. 3:

( volili sa 3 poslanci )

počet oprávnených voličov : 263
počet zúčastnených voličov : 206
počet platných hlasov : 206
počet neplatných hlasov : 0
1) Eduard Brigant 121 platných hlasov ( 20,47 % )
2) Vladimír Brigant 32 platných hlasov ( 5,41 % )
3) Marek Čerňanský 23 platných hlasov ( 3,89 % )
4) Emília Danková 32 platných hlasov ( 5,41 % )
5) Lýdia Dúcka 42 platných hlasov ( 7,11 % )
6) Vladimír Ďatelinka ml. 58 platných hlasov ( 9,82 % )
7) Ivan Chlivényi 35 platných hlasov ( 5,92 % )
8) Mgr. Marián Krbata 40 platných hlasov ( 6,77 % )
9) František Olbert st. 108 platných hlasov ( 18,27 % )
10) Ing. Dušan Srnec 58 platných hlasov ( 9,82 % )
11) Mgr. Štefánia Ščerbáková 42 platných hlasov ( 7,11 % )
SPOLU: 591 100,00 %

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1) Eduard Brigant, SDKÚ-DS
2) Pavol Hromník, KDH
3) František Olbert st., SDKÚ - DS
4) Juraj Scheer, KDH
5) Ing. Ľuboš Snopek, SDKÚ - DS.
6) Ing. Dušan Srnec, KDH
7) Ing. Stanislav Varényi, KDH

Celkovo bolo zvolených do obecného zastupiteľstva 7 poslancov.

Mandátová komisia konštatuje, že voľby do samosprávy obce boli vykonané v súlade s príslušným ustanovením zákona SNR č. 346/1990 Zb.

Veľké Držkovce, dňa 11.1.2011.

Ján P e t r í k
predseda mandátovej komisie