Veľké Držkovce

Vítanie jari – pálenie „Moreny“

21.03.2013 22:31 · admin

Dnes sa uskutočnilo vítanie jari deťmi materskej školy za účasti rodičov a širokej verejnosti občanov obce, kde  sa v priestoroch materskej školy  uskutočnili za prítomnosti rodičov detí rôzne akcie ako je pletenie košíkov, páranie peria, štrikovanie, pletenia veľkonočných korbáčov a výstavkou ručných prác. 

Najkrajšou časťou celého podujatia bolo vystúpenie našich najmenších, ktorí sa predstavili pekným kultúrnym programom v priestoroch materskej školy, na nádvorí a spoločným sprievodom s „Morenou“ cez obec až k miestnemu potoku Inovec, kde došlo zapáleniu a  k jej hodeniu do potoka. K spríjemneniu celého podujatia bolo spestrenie hudobnou skupinou „Dubovienka“. Poďakovanie patrí všetkým tým,  ktorí sa na tejto peknej akcií podieľali.

Aby ste si spravili o tomto podujatí určitý obraz, dávame do pozornosti pár pekných záberov