Veľké Držkovce

Uvítanie detí do života

27.05.2015 11:26 · admin

Najkrajšie sú detské očká, dve studničky belasé, celý svet sa vždy v nich točí, je v nich dobro, neha, sen...

Týmito slovami básnika sa našim najmladším obyvateľom prihovárala členka ZPOZ-u.  Hanu Husárovú, Alexa Maršálu, Zoe Kňaze, Daniela Krchlíka, Petra Jankuru, Zaru Urbanovú a Juraja Berešíka privítali spevom i piesňou aj deti z našej obce. Slávnostným príhovorom oslovil nových  občiankov starosta obce Ing. Marián Čerňanský. Po zápise do pamätnej knihy si rodičia spolu s členkami ZPOZ-u slávnostným prípitkom pripili na zdravie detí, čím sa zavŕšil celý slávnostný uvítací obrad.

Galéria