Veľké Držkovce

Stavanie mája 2011

06.05.2011 10:25 · admin

Dňa 30.4.2011 sa v obci uskutočnila výstavba májov. Prinášame vám niekoľko záberov z akcie v Dolných Držkovciach. Všetkým zúčastneným, ktorí sa na výstavbe podieľali ďakujeme za spoluprácu.

Tohtoročné „stavanie mája“ bolo organizované vo všetkých troch častiach obce s heslom dňa „Obnovme spoločne prvomájové tradície našich otcov.“

Dolných Držkovciach za podpory poslancov, aj niekoľkých skalných, (ktorí už majú dlhoročnú prax v tomto odbore - žeby už dôchodcovia?),ba aj zopár „nových“ (ktorí prišli na zaučenie pre budúce ročníky) sa na poludnie podarilo bez techniky, len rukami  postaviť už niekoľko ročný máj. Stratená energia bola doplnená pivom s frťanom. A mohlo sa ísť do Horných Držkoviec...

Čuklasovciach pod „taktovkou“ poslancov p. Ing.Snopeka Ľuboša a Schéra Juraja si mládežníci v priebehu týždňa pripravili miesto a stojan pre ich máj. A v sobotu od 10,00 hod. za pomoci občerstvenia od Občianskeho združenia BRATINOVEC  a potrebnej techniky  ho vstýčili. Aj Čuklasovce boli pozvané do Horných Držkoviec „na zakončenie dňa“...

Horných Držkovciach zorganizovalo Občianske združenie HODOČU príjemné kultúrne popoludnie s finále na tanečnej zábave s hudbou „Teľa“. Celá sláva začala od 15,00 hod. divadlom  „Kamenný chodníček“ v premiére. Po tomto bolo  viazanie stužiek na máj a jeho stavanie technikou, za doprovodu veselej ľudovej hudby „Dubienka“ až kdesi zo susedného okresu Trenčín, ale z blízkej dedinky Dubodiel. Nechýbalo ani občerstvenie na posilnenie - aby každý vydržal do konca a nemusel odbiehať domov - gulášom, pivom, ...

Takto veselo bolo, kto mal čas a chuť - zúčastnil sa, kto nebol môže banovať.

Galéria