Veľké Držkovce

Samospráva

Čerňanský Marián, Ing. - starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

Krištofová Rastislava

 • zástupkyňa starostu obce
 • poslankyňa za volebný obvod č. 1
 • delegovaná členka Rady školy pre Materskú školu Veľké Držkovce

Michalech František

 • poslanec za volebný obvod č. 1

Husárová Martina, Ing.

 • poslankyňa za volebný obvod č. 2

Varényi Stanislav, Ing.

 • poslanec za volebný obvod č. 2
 • predseda Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Čerňanská Štefánia, Mgr.

 • poslankyňa za volebný obvod č. 3
 • predsedkyňa Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Chlivényi Ivan

 • poslanec za volebný obvod č. 3

Kyselica Marián

 • poslanec za volebný obvod č. 3
 • predseda Komisie ekonomiky, výstavby a rozvoja obce

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • Strempek Milan - odborník z radov obyvateľov obce, predseda komisie
 • Husárová Martina, Ing.
 • Krištofová Rastislava
 • Michalech František

Komisia ekonomiky, výstavby a rozvoja obce

 • Kyselica Marián - predseda komisie
 • Husárová Martina, Ing.
 • Varényi Stanislav, Ing.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 • Čerňanská Štefánia, Mgr. -  predsedkyňa komisie
 • Husárová Martina, Ing.
 • Chlivényi Ivan
 • Michalech František

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Varényi Stanislav, Ing. - predseda komisie
 • Čerňanská Štefánia, Mgr.
 • Husárová Martina, Ing.

Krízový štáb obce

 • Čerňanský Marián, Ing.
 • Chlivényi Ivan
 • Kyselica Marián
 • Krištofová Rastislava
 • Husárová Martina, Ing.

Hlavný kontrolór obce

 • Brigantová Dagmar, Ing.
 • zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 26. januára 2018
 • dĺžka volebného obdobia: 6 rokov

Sobášiaci pre Matričný úrad Veľké Držkovce

 • Čerňanský Marián, Ing. – starosta obce
 • Čerňanská Štefánia, Mgr.

 

Aktualizované: 21. 12. 2021