Veľké Držkovce

Materská škola - Oznamy

MŠ Veľké Držkovce: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (aktualizované 25.2.2022)

https://drive.google.com/file/d/1SeyTVvs8L1t7P0YJvEPsfBnKQMPwpjDR/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.06.2022