Veľké Držkovce

Kontakt MŠ

Materská škola Veľké Držkovce

Zriaďovateľ: Obec Veľké Držkovce
E-mail: msv.drzkovce@gmail.com
Tel. číslo: 038/76 95 394
Adresa Veľké Držkovce č. 179,  PSČ 956 54

Zamestnanci

Riaditeľka: Ingrid Crhová
Učiteľka: Elena Dúcka
Vedúca školskej jedálne: Mária Ježíková
Kuchárka: Zuzana Országhová
Školníčka: Jana Grajcárová
   

Rada školy pri MŠ V. Držkovce

 

Zástupca pedagogických zamestnancov: Elena Dúcka
Zástupca ostatných zamestnancov: Mária Ježíková
Zástupcovia rodičov:

Ing. Andrej Matuška

Mgr. Petra Caková

Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Rastislava Krištofová
zvolený predseda RŠ Mgr. Petra Caková

zvolená dňa 27.1.2022 ustanovujúcim zasadnutím rady školy pri MŠ V. Držkovce