Veľké Držkovce

Kontakt MŠ

Materská škola Veľké Držkovce

Zriaďovateľ: Obec Veľké Držkovce
E-mail: msv.drzkovce@gmail.com
Tel. číslo: 038/76 95 394

Zamestnanci

Riaditeľka: Ingrid Crhová
Učiteľka: Elena Krajčíková
Vedúca školskej jedálne: Mária Ježíková
Kuchárka: Zuzana Országhová
Školníčka: Jana Grajcárová
Kurič: Peter Turoň