Veľké Držkovce

Kontakt

Adresa

Obec Veľké Držkovce

Obecný úrad Veľké Držkovce,

miestna časť Dolné Držkovce 212

956 54 Veľké Držkovce

IČO: 00310417

DIČ: 2021053397

Telefón

038 / 76 95 283

0917 186 633

Mobil - starosta 0908 782 528
E-mail - OCÚ obecdrzkovce@azet.sk
E-mail - starosta obecvelkedrzkovce@gmail.com
Matrika

tel.: 038 76 95 283

e-mail: matrikadrzkovce@azet.sk

Č. účtu

736 942 900 1/5600

IBAN: SK38 5600 0000 0073 6942 9001

Prima banka Slovensko, a.s.

Orientačná mapa