Veľké Držkovce

Články

Medzinárodný deň detí

01.07.2008 15:35 · admin

Tradičné športové popoludnie pre deti, ktoré bolo zastúpené takmer všetkými ročníkmi.


HO-DO-ČU

04.05.2008 15:34 · admin

Dňa 3. mája o 17:00 hodine sa v kultúrnom dome v Horných Držkovciach konalo predstavenie ochotníckeho divadla HO-DO-ČU. Jednalo sa o premiéru hry 'Trampoty s láskou'. Nad mladými účinkujúcimi držal patronát (réžiu) pán Karol Praženec.


T-Mobile zrýchľuje

21.01.2008 15:33 · admin

Od 21.1.08 dochádza v dedine k výraznému zlepšeniu kvality signálu pre mobilný internet od T-Mobilu. Nasledujúce obrázky boli vyhotovené s použitím smerovej antény.


Poskytovatelia pripojenia

19.06.2007 15:31 · admin

V našej obci sa začína riešiť otázka internetu. Určite je vás veľa takých, ktorí by ste mali záujem o zriadenie prístupu na web a preto hľadáme tú najlepšiu možnosť pre pripojenie.


Internet v obci

14.05.2007 15:29 · admin

Na podnet od nemenovaného zdroja sa opäť dostala na povrch téma vysokorýchlostného internetu v našej obci.


Stavanie mája

28.04.2007 15:26 · admin

Táto každoročne opakujúca sa tradícia bola aj dnes úspešne dokončená. Na výstavbe sa podieľalo celkom 6 ľudí prevažne staršieho veku.