Veľké Držkovce

OznamyDivadelné predstavenie Ochotníckeho divadla

Zverejnené: 13.06.2018


Detský tábor Peckoland

Zverejnené: 25.05.2018


Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Zverejnené: 11.05.2018


Veľkonočné tvorivé dielne v Materskej škole

Zverejnené: 06.04.2018


Seniori pozor!

Zverejnené: 14.03.2018


Odvoz separovaného odpadu - PLASTY - rok 2018

Zverejnené: 12.01.2018


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké Držkovce

https://drive.google.com/open?id=17ZB4aRrg2Nn3qwW5lsZYOcmy3jIIYQe1

Zverejnené: 18.12.2017


Výsledky volieb predsedu a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja - 4. novembra 2017

Zverejnené: 07.11.2017


Oznam

https://drive.google.com/file/d/1sCFjvKj6YoCVCB0-6Ar7_UIse4gqRo4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLUXmhUNODT3EBHic3rrPcxcVzc2uSyr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4cy0znxscAdRuD5wucSPadCXzYF6uGH/view?usp=sharing

Zverejnené: 07.11.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 8. júna 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9UnVWRFZxejVEdDg/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.06.2017


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016