Veľké Držkovce

OznamyOZNAM - UPOZORNENIE - PODVODY NA SENIOROCH

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9Y2QwQWtFQkhYS3c/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.09.2017


Oznam

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9TmJBSkVkN1ZtTjQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.09.2017


Oznam

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9Tk50d2pWOGt3ZEU/view?usp=sharing

Zverejnené: 21.08.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 8. júna 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9UnVWRFZxejVEdDg/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.06.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 24. mája 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9MEZjYzRicnZVUlU/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.05.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 27. apríla 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9a2xSd2d5S3lCUmM/view?usp=sharing

Zverejnené: 28.04.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 11. apríla 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9QTJ1T1NFQkV1ckk/view?usp=sharing

Zverejnené: 19.04.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017 - mesačné monitorovanie dusičnanov, aktualizované 29. marca 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9aTdQSTQtY2x6ZXM/view?usp=sharing

Zverejnené: 29.03.2017


Priebežné výsledky rozborov vody v r. 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9NExUTVgxNVcxbDQ/view?usp=sharing

Zverejnené: 03.03.2017


Oznam pre odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu Veľké Držkovce

Zverejnené: 26.01.2017


Oznam - povinnosť podať daňové priznanie aj jeho zmien do 31.januára 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9cHFKS2JIRnhKajg/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2017


Oznam - Likvidácia starých pneumatík

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9Tl9UVVZkRHUyZzg/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.01.2017


Rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne: Povolenie výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa limit kvality pitnej vody pre dusičnany - verejný vodovod Veľké Držkovce

Zverejnené: 24.01.2017


Verejný vodovod Veľké Držkovce - Hodnotenie zdravotných rizík zvýšených hodnôt dusičnanov v pitnej vode

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9bmxsNEpKTkRSWW8/view?usp=sharing

Zverejnené: 24.01.2017


Termíny odvozu separovaného odpadu - plasty rok 2017

https://drive.google.com/file/d/0BwRC-3mMWCu9OU5jVnpFX0NCUkk/view?usp=sharing

Zverejnené: 10.01.2017


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016