Veľké Držkovce

Medzinárodný deň detí 2011

16.06.2011 11:46 · admin

Tohto roku ako tradične sa v našej obci uskutočnili oslavy MDD formou športového odpoludnia pre deti. Aj keď išlo o tradičnú akciu, predsa bola v niečom netradičná.

1. Bola usporiadaná v čase sviatku - 29. mája 2011. Po iné roky bola organizovaná pravidelne po dátume 1. jún (obsadené ihrisko, zlé počasie).

2. Na organizácii sa podieľal nový tím - nastupuje nová, mladá generácia po doterajších dlhoročných usporiadateľoch (p. Jánošík Jozef, Otto Stanislav exstarosta, Turoň Peter). Taktiež boli nové pre súčasné deti atraktívne súťaže ukončené „vyšantením sa“ na nafukovacom skákacom hrade. O celú organizáciu života na ihrisku sa postaral konferencier p. Lašo Juraj, ktorý obdivuhodne dokázal celé popoludnie nič nerobiť, len stále vyprávať a prechádzať sa po ihrisku. Ale deti ho poslúchali, veď sa im to aj oplatilo. Na záver boli odmenené sladkosťami a netradične aj hračkou - „JOJOM“ s vyobrazeným erbom Obce Veľké Držkovce.

Akcia bola sponzorovaná Obcou Veľké Držkovce, firmou QUART Bánovce n. Bebr., MIPO - výroba betónových poterov, Telovýchovnou jednotou Veľké Držkovce a všetkými usporiadateľmi, ktorí vložili do prípravy svoje nápady a svoj voľný čas.

V závere akcie sa uskutočnila súťaž pre dospelých v kopaní lopty do brány na určený cieľ. 

Fotografie z podujatia nájdete na tejto stránke.

Dovidenia zase o rok...