Veľké Držkovce

Deň matiek 2022

23.05.2022 22:36 · admin

Príjemné, slnečné počasie druhej májovej nedele umocňovalo sviatočný charakter výnimočného dňa, ktorý už tradične patrí našim mamám.

Zaplnená sála Kultúrneho domu v Horných Držkovciach bola dôkazom toho, ako nám v posledných mesiacoch chýbala kultúra i bežné spoločenské stretnutia. Radosť zo spoločne stráveného času bola o to väčšia, že celý program naši malí i veľkí účinkujúci s láskou venovali najvzácnejším bytostiam – svojim mamám.

Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa postarali o pestré hudobné, tanečné, ba až umelecké vystúpenia. Na druhej strane sme si mohli všimnúť, aké talentované deti v našej obci máme a ako si po dlhej, nútenej prestávke opäť vychutnávajú pocit pozdraviť svojich blízkych z pódia. Dojatie i úsmev na tvárach vzbudili najmä verše mladších žiakov ZŠ, ktoré boli doslova na mieru šité a prezradili nám skutočne veľa – nielen o pracovných pozíciách mamičiek v bežnom živote, no najmä o vzájomnej láske a vzťahoch v rodine.

Príjemná atmosféra a dobrá nálada nechýbala ani v závere podujatia, počas tónov harmoniky, sladkého potešenia a hlavne vzájomnej blízkosti.

Organizátori – Obec Veľké Držkovce a Kultúrna komisia ďakujú, že ste prijali pozvanie na túto milú slávnosť a želajú našim mamám dostatok lásky každý deň v roku.

Fotogaléria